Interior habitatge FO. Tarragona

2010

Premisses:  L’Habitatge situat  a la última planta d’un edifici molt estret (4m de façana) entre mitgeres a la Part Alta de Tarragona. L’habitatge ocupa tota la planta donant a dos carrers paral.lels.

El projecte demana millorar la ventilació i la il·luminació natural i donar amplitud a la zona amb les millors vistes.

L’accés a l’habitatge es produeix pel mig, on el pis s’estrangula per la presencia de la caixa d’escala, la qual divideix l’espai en dues zones:

A nord L’estat actual de l’habitatge consta de dues habitacions, una d’elles cega.

A SUD,  amb balcó corregut i vistes al mar: Sala, cuina i bany.

Solució: El projecte preveu l’enderroc de tots els envans, creant així un espai diàfan. S’enderroquen cel rasos de la part de la sala, deixant vista l’estructura de la coberta inclinada, guanyant un doble espai  on s’hi crea un altell que a la vegada serveix de sostre de la cuina i de terrassa.

Degut a la importància del màxim volum d’emmagatzematge possible amb el minim cost, tot el projecte es modula en base a un modul standard d’armari d’IKEA.

Publicacions: obra publicada i exposada a « Mostra d’arquitectura del Camp de Tarragona.2011 »

Les commentaires sont fermés.