CEIP 3L. Riells i Viabrea

2008.PORTADA Riells i Viabrea_Página_1

Premisses: L’objecte d’aquest estudi previ és el de determinar la viabilitat d’ubicar un nou CEIP de tres línies a la parcel·la cedida per l’Ajuntament.
Els condicionants fan necessari l’estudi, per tal de valorar el sobrecost que pot ocasionar la topografia existent i els efectes que podria ocasionar la depuradora adjacent al solar.

Solució: L’edifici que es proposa, disposa de planta baixa més una planta pis per a tota la zona d’aulari, mentre la zona d’administració i serveis es disposa en planta baixa. Es garanteix així, l’accés des del carrer tant a l’Ampa, com la Biblioteca i la cuina.
L’accés a l’escola es produeix des d’un carrer de nou traçat, accedint a l’escola per la part més baixa del solar.
L’accés es produeix des de la part central, on es distribueixen l’Aulari de primària, l’ Àrea d’administració,  el Menjador i el Poliesportiu municipal existent (que tindrà l’ús de gimnàs de l’escola).
La zona de jocs és l’espai envoltat per l’aulari, mentre que la pista poliesportiva queda al final del solar,minimitzant les excavacions, però garantint el contacte visual des de la zona de jocs i la seva accessibilitat.
El pati de l’escola disposa a més a més, d’una zona arbrada i enjardinada amb un joc de rampes que permeten accedir al pati des de la planta superior, aprofitant els desnivells existent i urbanitzant el talús.

façana Riells Viabrea05-pb riells i Viabrea

Promotor: Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya

PEM: 4.60M€

Superfície: 3.400m2

Projecte realitzat conjuntament amb Laia Cisteró Fortuny. Arquitecte

 

Les commentaires sont fermés.