37 habitatges de protecció oficial al barri de la Mina. Barcelona

mina A4

2006

Premisses:

Concurs d’assistència tècnica destinat a joves arquitectes per a la realització de 37 habitatges de protecció oficial  al Barri de la Mina (illa D). Barcelona.

PROMOTOR: INCASOL

Solució:  El projecte es desenvolupa a partint de la cèl·lula.

La ventilació creuada en tots els habitatges creen la configuració de la volumetria. Dos cubs es desplacen per una gran coberta enjardinada. Aquests cubs, aparentment compactes i d’ obertures de ritmes diferents, estan perforats a l’interior per un gran pati que el divideix d’extrem a extrem i que conté els accessos els nuclis verticals i unes passarel·les que porten als habitatges. S’entén aquest pati com centre de rencontres del veïnat.

El sistema constructiu utilitzat en aquest projecte, es basa en prefabricats de formigó, tant l’estructura com els tancaments de façana (formigó alleugerit). L’esquema de jàssera prefabricada , en L o en T invertida recolzada sobre pilars de 40×40 (amb unes llums no massa grans). Cobert per lloses de formigó alveolar, prefabricades.

La coberta enjardinada amb plantes de creixement horitzontal, deixa un espai transitable per recolzar-hi les plaques solars que alimentaran els acumuladors d’Aigua Calenta Sanitària.

A planta baixa ocupada per locals comercials i per porxos oberts al carrer, es crea una zona privada comunitària a base de patis i zona enjardinada.

Les commentaires sont fermés.