Concurs. Savinosa. Tarragona

UTE BOX_Savinosa A2 entregat

2015

Promotors: Diputació de Tarragona i COAC Demarcació de Tarragona.

Titol concurs: 1a FASE:  REDACCIÓ DELS DOCUMENTS TÈCNICS D’UNA PROPOSTA D’INTERVENCIÓ GLOBAL DES DELS PUNTS DE VISTA ARQUITECTÒNIC, PATRIMONIAL, URBANÍSTIC I PAISATGÍSTIC AL COMPLEX EDIFICAT DE L’ANTIC PREVENTORI DE LA SAVINOSA DE TARRAGONA .

Equip format per:

Bruno Remoué i Associats : Urbanisme

Xavier Romaní / Marc Olivé / Elisa Olivé: Arquitectura

Otherstructures / Robert Brufau: Estructura

Patricia Pérez Rumpler – Mariana Vallejos – Roser Vives de Delàs: Paisatgistes

Enric Olivé Serret: Catedràtic Universitat

BRF Advocats: Assessoria jurídica

Poliprograma: Programació arquitectònica i urbanística

L’objecte del concurs és un terreny situat a la costa de la ciutat de Tarragona, on s’hi troba un complexe arquitectònic de grans dimensions dels anys 20 i completament abandonat, un antic preventori Tuberculós.

S’analitza el lloc en els diversos paràmetres necessaris per tal de arribar a una proposta de futur ús:

  • Anàlisi de valor arquitectònic (tipologia, tipologia constructiva, estructural etc)
  • Anàlisi de l’estat de les edificacions existents i l’intereès o no de la rehabilitació, parcial, o total.
  • Anàlisi del lloc com a espai natural.
  • analisi del lloc segons la seva situació geogràfica.

Valoració d’usos:

  • Encaix territorial (social, ambiental, econòmic): Relació amb el teixit urbà proper / Relació amb les necessitats del territori (segons l’abast dels usos previstos)
  • Viabilitat econòmica: Aportació d’inversions públiques/ Capacitat d’integració d’un promotor extern
  • Impacte ambiental i paisatgístic: Integració en el sistema mediambiental costaner / Valors paisatgístics
  • Accessibilitat: Capacitat d’adaptació de les infraestructures existents
  • Valors patrimonials: Conservació de la historia del lloc / Justificació
  • Usos oberts al públic: Superfície i amplitud d’obertura al públic / Continuïtat d’espais públics

Les commentaires sont fermés.