Rehabilitació façana. Cos del Bou. Tarragona

2005

La façana a rehabilitar és d’un edifici de principis del segle XX, al centre històric de Tarragona, la Part Alta. És un edifici sense cap interès particular, d’una construcció molt senzilla, amb un acabat arrebossat, i els balcons de formigó i estructura metàl·lica.

 El mal estat de les lloses dels balcons i les fugues dels baixants de la coberta i les conseqüents humitats produïdes a la façana i la posterior degradat de l’arrebossat.

El projecte saneja les humitats, canviant el baixant general de la coberta, i reforça els bacons amb resines.

S’arrebossa la totalitat de la façana, d’un color Ocre, dins de la carta de colors de l’Ajuntament, i es repinten els balcons amb pintures epoxi del color actual.

En col.laboració amb Marc Olivé Elias. Arquitecte

Les commentaires sont fermés.