Rehabilitació edifici. C/Manso . Barcelona

2013.

Promotor: Privat

Projecte de subsanació de les patologies greus detectades a la ITE d’un edifici situat al l’Eixample de Barcelona