Interior. Rambla Raval. Barcelona

 

estat actual

projecte

 

2015

Premisses: S’encarrega la reforma interior d’un habitatge de 35m2 situat a la última planta d’un edifici catalogat situat a Rambla de Raval, amb les premisses de millorar la il·luminació i ventilació de l’habitatge i crear un ambient « vintage » amb la recuperació del màxim d’elements originals i ús de materials tradicionals.

Solució: Per aportar llum i ventilació creuada s’aprofita l’obertura al pati de llums parcialment tapiada i es recupera la mida original. Paral·lelament es crea una obertura a l’envà que separa l’espai de la sala- cuina  amb el bany que dóna al pati de llums.

L’enderroc de tots els cel rasos permet recuperar l’alçada lliure original, i deixar a la vista l’estructura de fusta i revoltó ceràmic. El fet de deixar l’estructura aparent permet també fer un seguiment de les possibles patologies. Aprofitant aquesta alçada lliure recuperada, es crea un altell concebut com un llit alt, format per estructura de tubs metàl·lics i encadellat de fusta de pi sense tractar . L’altell permet crear un gran espai d’emmagatzematge sota.

El taulell de la cuina de marbre blanc del país reposa sobre muntants d’obra i l’enrajolat de rajola bisellada blanca a trencajunts per donar un caire “vintage”. El moble bar, el sobre de l’altell i la balconera són de fusta de pi  sense tractar.

L’acabat del bany de microciment dona un caire més industrial, contrastat amb la pica i l’aixeta de llautó , elements recuperats.

Interior de muntanya. Surp

 

2013

Premisses: En una casa entre mitgeres a l’Alt Pirineu a la Vall d’Àssua, es demana reconvertir el garatge en suite pels convidats, i biblioteca. deixant una zona per les instal·lacions de la casa.

Solució: El projecte preveu en primer lloc el sanejat de l’estructura de fusta i l’aïllat de les parets.

La única obertura de l’espai a organitzar és l’antiga entrada de garatge que dóna a la plaça del poble i gaudeix d’unes vistes excepcionals.

Per tal d’aprofitar el màxim de llum i vistes, s’opta per refer una porta de doble batent de fusta de pi tractada amb autoclau semblant a l’existent, i doblar la façana amb una balconera de vidre i fusta deixant un espai intermig com a terrassa.

Mobiliari d’obra: Tot al llarg de la sala , s’hi construeixen unes prestatgeries d’obra.

Recuperació de materials i ús materials tradicionals: Una pica antiga de marbre ja existent a una altra part de la casa s’instal·la a la sala. El paviment de fusta de pi sense tractar com també les balconeres. Paviment exterior de llosa natural.

Interior Habitatge. Tarragona

2012

Premisses: optimitzar l’espai de la cuina, millorar la il.luminació de l’entrada a l’habitatge.

Projecte: el projecte aconsegueix una millora de ventilació i il.luminació a través de la nova porta d’accés a la cuina donant directament al rebedor. El bany es redueix al mínim per tal d’aconseguir aquest pas.

La redistribució de la cuina evitant mobles alts sobre taulell dóna l’amplitud buscada.

Interior habitatge FO. Tarragona

2010

Premisses:  L’Habitatge situat  a la última planta d’un edifici molt estret (4m de façana) entre mitgeres a la Part Alta de Tarragona. L’habitatge ocupa tota la planta donant a dos carrers paral.lels.

El projecte demana millorar la ventilació i la il·luminació natural i donar amplitud a la zona amb les millors vistes.

L’accés a l’habitatge es produeix pel mig, on el pis s’estrangula per la presencia de la caixa d’escala, la qual divideix l’espai en dues zones:

A nord L’estat actual de l’habitatge consta de dues habitacions, una d’elles cega.

A SUD,  amb balcó corregut i vistes al mar: Sala, cuina i bany.

Solució: El projecte preveu l’enderroc de tots els envans, creant així un espai diàfan. S’enderroquen cel rasos de la part de la sala, deixant vista l’estructura de la coberta inclinada, guanyant un doble espai  on s’hi crea un altell que a la vegada serveix de sostre de la cuina i de terrassa.

Degut a la importància del màxim volum d’emmagatzematge possible amb el minim cost, tot el projecte es modula en base a un modul standard d’armari d’IKEA.

Publicacions: obra publicada i exposada a « Mostra d’arquitectura del Camp de Tarragona.2011 »

Interior Habitatge. Canet -en -Roussillon. FRANCE

2009

Premisses: L’encàrrec consisteix en la reforma interior d’un habitatge situat en un edifici de l’any 1989, construït a primera línia de mar, davant la platja de Canet Plage, al departament 66 (Pyrénees Orientales) de França.

L’habitatge en forma de L amb dues terrasses amb molt bones vistes.

El projecte consisteix en aconseguir un espai diàfan, a la vegada que es pugui arribar a tancar en un moment donat.

Solució: Enderroc de tot envà existent, creant una habitació amb bany incorporat completament obert, per aconseguir vistes al mar des de la banyera estant.

La cuina es converteix en un moble que separa l’habitació de l’espai principal. Un mòdul en forma de bar extensible crea una illa a l’espai de cuina, que es converteix en taula en el moment que es desitgi.

S’aprofita al màxim tots els panys de paret, per ubicar-hi armaris.

A l’extrem de la L es crea un bany separat de la sala per barra d’armaris , un d’ells es converteix en despatx una vegada està obert.

En el pany de paret cec de la sala, es dissenya una sèrie de volums penjats , on dins d’un d’ells hi ha la TV, amb un sistema d’obertura cap a la part superior.

interior habitatge. Tarragona.

 

2009

Premisses. L’encàrrec consisteix en la reforma de la planta inferior d’un dúplex, on s’hi ubiquen les habitacions de l’habitatge.

Es demana reordenar la planta, de manera de poder aprofitar més els espais, millorar la ventilació i la il·luminació del conjunt de la planta i maximitzar la zona d’emmagatzematge, tenint en compte que només el matrimoni viuen habitualment a l’habitatge.

Es demana conservar dues habitacions per visites, amb el seu propi bany.

Solució: El projecte preveu l’enderroc de pràcticament tota la planta, creant així dues habitacions de dimensions similars , un repartidor més concentrat, un bany, i una suite amb el bany i vestidor completament obert a l’habitació.

Altell i mobiliari. BR&A. Barcelona

2008

Premisses. S’encarrega un altell per crear un espai de treball suplementari a un  local situat a una antiga fàbrica, als baixos d’un edifici d’habitatges del barri de Sant Antoni de Barcelona

Solució adoptada: un altell format per estructura en perfils metàl.lics, cobert amb un encadellat de fusta sense tractar.

El mobiliari està format per dues taules a la planta superior integrades a l’estructura i per un moble-contenidor amb espai d’emmagazematge i del que surt una barra  en planta baixa

Habitatge Eixample. Sant Antoni. Barcelona

2003

Premisses. Reforma interior d’un habitatge a l’Eixample de Barcelona de 50m2. Pressupost molt reduït.

Solució adoptada: el projecte s’adapta a l’estat actual, actuant només a les zones imprescindibles per recuperar els materials originals.

Resultat: La única actuació en la distribució és la creació d’un moble separador entre cuina i sala. moble en forma de caixa-contenidor amb la nevera, la rentadora i emmagatzematge de la casa ocults.

També es recupera un balcó posterior reordenant el bany.