Habitatges a Villeneuve Tolosane. Tolouse. FRANÇA

2014-2015

87 habitatges de diferents tipologies a la nova ZAC les Fonses a Villeneuve Tolosante. Toulouse. França

Promotor privat: 15 habitatges unifamiliars adosats i 24 habitatges en plurifamiliar.

Promotor public: 48 habitatges en 2 edificis plurifamiliars.

Col.laboració amb Forgas Arquitectes i Jornet Pastor Llop SLP en fase de redacció projecte i en fase assistència al promotor en la redacció de l’oferta.

Requalificació Piazza San Cosimato. Trastevere. Roma

2002

Concorso di progettazione per la riqualificazione di la Piazza San Cosimato.

Concepte de quiosc: Elisa Olivé Elias.

SITUACIÓ: Barri del Trastevere (ROMA)

PROMOTOR: Comune di Roma

En col·laboració amb Virolleaud-Architectes. Paris

Premisses: La plaça Sant Cosimato, és una plaça on s’hi produeix un mercat setmanal.

L’objecte del Concurs era reorganitzar la plaça de manera que les parades poguessin col·locar-se ordenadament i aconseguir la relació amb l’església a un extrem d’aquesta i a una cota molt inferior.

Es una plaça triangular amb dos carrers perifèrics que convergeixen en un de sol.

Solució adoptada: La proposta efectuada organitzava l’espai amb una sèrie de lluminàries creant un bosc de llum de nit i de dia i els dies de mercat es desplegaven i es convertien en para-sols sota els quals els venedors col·locarien la seva parada, (ells porten unes caixes que despleguen per vendre i pleguen quan marxen).

S’instal·len una sèrie de quioscos de xapa metàl·lica CorTen (recorda el color ambiental de la ciutat) en forma de unes caixes que s’obren completament depenent dels usos.