Casa M

Habitatge unifamiliar a Sant Pere de Vilamajor

2008

Premisses. En un solar de forma regular amb un cobert existent a conservar i un pressupost molt limitat es demana un habitatge amb 2 habitacions

Solució adoptada: El nou edifici es recolza a un dels murs de pedra de la construcció existent en forma rectangular. Un joc de línies en aquest sentit del mur, dóna la distribució i la volumetria final.

Una pèrgola d’accés a la parcel·la que es converteix en porxo i va a clavar-se sota la coberta del cobert existent. Una segona pell en forma de biombo de fusta de moviment sinuós, lliga la nova construcció amb l’antiga

Resultat: un habitatge en planta baixa de construcció molt senzilla. Es crea un joc d’espais exteriors amb les linies del limits de construcció permesa, integrant aquests patis a l’interior de l’habitatge.

Projecte executiu redactat.

Les commentaires sont fermés.