Reforma interior H. V

Estat actual:

2019

Premisses. Reforma interior habitatge situat a un edifici plurifamiliar d’habitatges al barri de Pedralbes. Barcelona.

Es demana una solució per tal d’obrir la cuina a la sala conservant la seva privacitat. El projecte contempla també la reforma de banys i habitacions, així com la climatització a tot l’habitatge

Solució adoptada: El projecte contempla l’enderroc de l’envà de separació entre cuina i sala d’estar, i entre cuina i accés principal, eliminant les 4 portes existents, facilitant la circulació, ampliant l’espai , la ventilació i la iluminació.

Entre l’accés principal i la cuina, es recupera un lluernari existent, netejant d’elements superflus, que impedien l’entrada de la llum, deixant només l’estrctura del forjat de formigó a la vista, i tractant-lo amb il.luminació indirecta d’ambient per la nit.

L’envà existent entre la cuina i la sala, s’enderroca i s’hi instal.la una doble porta corredissa de perfils metàl.lics i vidre.

Per tal de millorar la il.luminació, es recuperar una obertura existent, amb una nova fusteria que emmarca i dóna profunditat a l’obertura

Les commentaires sont fermés.