Reforma interior H. W

Estat actual:

2019

Premisses. Reforma interior d’habitatge. Obertura d’espais per tal de millorar la il.luminació i ventilació, així com les visuals, conservant tanmateix la seva autonomia.

Solució adoptada: enderroc de d’envans a la zona de dia, cerant un únic espai de cuin- menjador, i sala d’estar amb un espai semi-obert per pintar a l’estil « atelier ».

A la zona de nit, s’enderroca parcialment un dels envans per tal de donar llum al passadís i crear un espai semiobert per a estudi.

L’enderroc dels murs no afectava l’estructura de l’edifici, tanmateix, després d’observar que alguns envans havien pogut entrar en càrrega, s’opta per substituir aquests envans per una estructura de perfils metàl.lics, que a la vegada donen el caire « atelier » demanat pel client.

Les commentaires sont fermés.