Perfil

Elisa Olivé Elias,

Arquitecte. Tarragona, 1975

« Roma, Paris i Barcelona…. viure, estudiar i treballar en aquestes ciutats m’han permès experimentar diferents maneres de projectar i un coneixement de diverses llengües i cultures« 

« Rome, Paris et Barcelone...vivre, étudier et travailler dans ces villes m’a permis d’expérimenter differentes formes de projeter et une connaissance de plusieurs langues et cultures.« 

Arquitecte per l’ETSAB, UPC, 2000.

Architecte par l’Ecole d’Architecture de Barcelone, ETSAB. 2000

DEA en projectes arquitectònics  a la UPC. 2009 .

DEA en Projet Architectureaux. UPC, Barcelone 2009

Beca Erasmus a la Universitat La Sapienza, Roma, 1997/1998

Bourse Erasmus à l’Univesité de La Sapienza, Rome 1997/1998

Beca Leonardo a despatx Tissier Arquitectes, Paris. 2001

Bourse Leonardo au bureau d’architectiure Tissier Architectes, Paris. 2001

Elisa Olivé és Pèrit Judicial.

Elisa Olive est Expert Judiciaire

Elisa Olivé és tècnic voluntari per a la Fundació Habitat 3, que ha obtingut el Premi d’Or dels World Habitat Awards 2019

Elisa Olive est architecte volontaire pour la Fundació Habitat 3, qui a obtenu le Prix World Habitat Awards 2019

Estudi d’arquitectura, amb seu a Barcelona des de 2003 està especialitzat en tot tipus de projectes d’ OBRA NOVA, REHABILITACIÓ, INTERIORISME i INFORMES

Estudi d’arquitectura, avec siège à Barcelona depuis 2003, est specialisé en CONSTRUCTION NEUVE , REHABILITATION, ARCHITECTURE D’INTERIEUR et toute type de RAPPORTS ET EXPERTISES .

Socis i Col.laboradors

Sòcis:

s’associa amb CyrLAB architecture , amb seu a Paris per a diversos projectes a França.

Col.laboradors :